Офіційно — вривайся тихенько.

А неофіційно ти можеж ви++++и, по%%%%%и, по№№№№сь, ню:::и, вср;;;;я, об"""я, др))))и, на??????ся, від;;;;;и, сЙЙЙти, пи*****ти, об!!!!!!ся і все таке інше.